Regulamin newslettera

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA TREŚCI I USŁUGI CYFROWEJ – (REGULAMIN NEWSLETTERA)
01.01.2023

Regulamin, który właśnie czytasz, dotyczy udostępnienia Treści cyfrowej w postaci e- booka i/lub materiału audiowizualnego, i/lub dostępu do szkolenia online, i/lub Usługi cyfrowej w ramach mojego newslettera. Określa także zasady dotyczące plików cookies w związku z udostępnieniem Treści i/lub Usługi cyfrowej. W celu korzystania z Treści lub Usługi cyfrowej nie musisz udostępniać mi swoich danych osobowych, możesz dokonać zakupu dostępu do Treści lub Usługi cyfrowej. Więcej szczegółów dotyczących zawarcia umowy o udostępnienie Treści lub Usługi cyfrowej odpłatnie znajdziesz w regulaminie sprzedaży osadzonym na mojej stronie internetowej.

Kto udostępnia Treść cyfrową lub Usługę cyfrową?

Podmiotem dostarczającym Treść cyfrową w postaci e-booka i/lub materiału audiowizualnego, i/lub dostępu do szkolenia online, i/lub Usługi cyfrowej oraz administratorem Twoich danych osobowych jest: Anna Króliczek Prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Produktywna Freelancerka ze stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w Rybniku przy ulicy Makowej 19b NIP                             

Kogo dotyczy ten Regulamin?

Regulamin dotyczy osób, które korzystają z udostępnionych w ramach Newslettera Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, odbiorcami są zarówno konsumenci, przedsiębiorcy na prawach konsumenta jak i pozostali przedsiębiorcy.

Wyjaśnienie definicji:

Treść cyfrowa

Oznacza dane wytworzone i dostarczane w postaci cyfrowej;

Usługa cyfrowa

Oznacza usługę pozwalającą konsumentowi na wytwarzanie, przetwarzanie i przechowywanie danych lub dostęp do nich w postaci cyfrowej lub usługę pozwalającą na wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, lub inne formy interakcji przy pomocy takich danych;

Cena

Oznacza pieniądze lub cyfrowe odwzorowanie wartości należne w zamian za dostarczenie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej;

Regulamin

Niniejszy dokument;

Minimalne wymagania techniczne

Odnoszą się do sprzętu komputerowego, oprogramowania i połączenia sieciowego wykorzystywanych w celu uzyskania dostępu do Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych lub w celu korzystania z nich, tj.:
– komputer stacjonarny, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem
do Internetu (tablet, telefon komórkowy),
– dostęp do poczty elektronicznej,
– aktywny adres e-mail,
– klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych,
– dostęp do aktualnej przeglądarki internetowej: Mozilla, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari.

Ogólne warunki zawarcia umowy o dostarczenie Treści lub Usługi cyfrowej

1. W ramach zapisu do newslettera możesz otrzymać prezent w postaci Treści lub Usługi cyfrowej, np. dostępu do szkolenia, e-booka czy innego cennego dla Ciebie materiału cyfrowego. Nie jest to jednak regułą, czasami udostępniam zapis do newslettera bez otrzymania prezentu, a głównym powodem zapisu do newslettera jest jak zawsze u mnie merytoryczna treść
otrzymywana regularnie prosto do Twojej skrzynki.
2. Jeśli w miejscu, gdzie zapisujesz się do newslettera, oferuję Ci prezent, to pamiętaj, że nie musisz zapisywać się do newslettera, aby otrzymać dostęp do prezentu, tj. Treści lub Usługi cyfrowej. Aby otrzymać Treść cyfrową lub Usługę cyfrową udostępnianą przeze mnie za pośrednictwem newslettera, możesz uzyskać do niej dostęp niezwłocznie, zapisując się do mojego newslettera i przekazując nam w ramach newslettera Twoje imię oraz adres e-mail, po czym udostępnię Ci Treść cyfrową lub usługę cyfrową na podany przez Ciebie adres e-mail przy zapisie.
3. Jeśli jednak nie chcesz zapisać się do mojego newslettera, możesz otrzymać dostęp do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej bez konieczności zapisu do mojego newslettera poprzez dokonanie zapłaty Ceny 229,99 zł brutto tytułem otrzymania dostępu do Treści lub Usługi cyfrowej bez konieczności zapisania się do newslettera.
4. Informacja o możliwości udostępnienia Ci prezentu w postaci Treści lub Usługi cyfrowej za pośrednictwem newslettera jest wskazana na formularzu zapisu osadzonym na mojej stronie. Przy braku informacji o możliwości udostępnienia Ci Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej za pośrednictwem newslettera możesz zapisać się na mój newsletter i subskrybować go.
5. W ramach newslettera wysyłam treści edukacyjne, raporty branżowe, informacje o nowych wpisach blogowych, nowych materiałach video oraz informacje handlowe o moich produktach cyfrowych dostępnych na stronach internetowych, w celu marketingu bezpośredniego moich usług i produktów.
6. Zapisując się do newslettera udzielasz mi zgody na przetwarzanie Twoich danych, w tym Twojego imienia oraz Twojego adresu e-mail w celu wysyłki newslettera na zasadach określonych w tym Regulaminie oraz w Polityce prywatności i plików cookies osadzonej na mojej stronie internetowej.
7. Zapisanie się do newslettera następuje poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu osadzonego na mojej stronie internetowej. Wypełnienie formularza możliwe jest także poprzez uzupełnienie pojawiającego się na
mojej stronie internetowej okienka tzw. Pop-up, poprzez zapis na dedykowanej do tego stronie internetowej (tzw. strona lądowania) lub poprzez formularz zapisu osadzony w treści mojej strony internetowej.
8. Po wypełnieniu formularza zapisu koniecznym jest potwierdzenie adresu email (mechanizm double opt-in).
9. Jeśli nie potwierdzisz adresu e-mail, nie udostępnię Ci Treści i/lub Usługi cyfrowej w ramach newslettera.
10. Potwierdzenie zapisu do newslettera oznacza zawarcie umowy o dostarczenie Treści cyfrowej lub zawarcie umowy o świadczenie Usług cyfrowych.
11. Treść cyfrowa wysyłana jest poprzez przesłanie na podany przez Ciebie adres e-mail aktywnego linka z dostępem do Treści cyfrowej. Usługa cyfrowa dostarczana jest zgodnie z instrukcją przekazaną w wysłanej do Ciebie wiadomości.
12. W celu korzystania bez ograniczeń z Treści i/lub Usługi cyfrowej konieczne jest spełnienie Minimalnych wymogów technicznych określonych w tym Regulaminie, są to wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym i korzystania z udostępnionych przeze mnie Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, tj:
a) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
b) dostęp do poczty elektronicznej;
c) aktywny adres e-mail;
d) klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne
wypełnienie formularzy elektronicznych;
e) dostęp do aktualnej przeglądarki internetowej: Mozilla, Internet
Explorer, Opera, Google Chrome, Safari.

13. Możesz odstąpić od umowy o dostarczenie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej w terminie 14 dni od jej zawarcia.

Ogólne warunki odpłatnego udostępnienia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej

1. Odpłatny dostęp do Treści lub Usługi cyfrowej może być dostępny z poziomu mojego sklepu online lub może nastąpić poprzez wysłanie mi wiadomości e-mail z prośbą o uzyskania odpłatnego dostępu w formie zamówienia indywidualnego na mój adres e-mail.
2. W takim wypadku napisz do mnie wiadomość na adres e-mail wskazany na początku tego Regulaminu w celu złożenia takiego zamówienia.
3. W wiadomości zwrotnej otrzymasz ode mnie drogą elektroniczną regulamin sprzedaży w postaci aktywnego linku lub regulamin sprzedaży przesłany w formie załącznika do wiadomości.
4. Wraz z regulaminem przedstawię Ci także obowiązek informacyjny wynikający z RODO oraz innych ustaw, jeśli Cię dotyczy wraz z fakturą VAT.
5. Po zaksięgowania płatności na moim rachunku bankowym niezwłocznie prześlę Ci dostęp do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej w formie aktywnego linka lub w innych sposób, o którym zostaniesz wcześniej
poinformowana/poinformowany.
6. Do zawarcia umowy niezbędna jest akceptacja regulaminu poprzez kliknięcie w checkbox umieszczony na stronie sklepu online lub poprzez akceptację regulaminu w formie wiadomości e-mail.

Usługa newsletter

1. Twoje dane podane w formularzu zapisu do newslettera (imię, adres e-mail) są przetwarzane w celu wysyłki newslettera na podstawie Twojej zgody.
2. Pamiętaj by potwierdzić subskrypcje newslettera po otrzymaniu pierwszej wiadomości (mechanizm double opt – in).
3. Dostawcą usługi newsletter jest MailerLite.com
4. Polityka prywatności dostawcy dostępna jest pod linkiem https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy 
5. Twoje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego poza Unią Europejską w celu wysłania newslettera.
6. Podanie przez Ciebie danych w formularzu zapisu do newslettera jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania Ci newslettera na podstawie Twojej zgody (tj. art. 6 lit. a RODO), oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń
w związku z wysyłką newslettera.
7. Będziesz otrzymywać mój newsletter do czasu zakończenia subskrypcji przez Ciebie lub zakończenia wysyłania newslettera przeze mnie.
8. W przypadku braku aktywności subskrybenta przez 6 miesięcy zastrzegam sobie prawo do zaprzestania wysyłania newslettera, a w takim przypadku usunę Cię z listy moich subskrybentów, ale Twój adres nadal będzie dostępny
w systemie służącym do wysyłki newslettera do czasu przedawnienia roszczeń.
9. Mechanizm rezygnacji z usługi newsletter nie jest skomplikowany i polega na kliknięciu aktywnego linka z informacją Wypisuję się z newslettera. Po skorzystaniu przez Ciebie z tego prawa i wypisaniu się z newslettera Twoje
dane dotyczące subskrypcji newslettera będą przechowywane przez okres niezbędny dla obrony przed potencjalnymi roszczeniami. Jest to mój uzasadniony jako administratora danych interes. W tym wypadku przetwarzam Twoje dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W dowolnej chwili możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych w ten sposób – napisz do mnie wiadomość na adres podany w tym Regulaminie.
10. W celu rezygnacji z usługi newslettera może także napisać do mnie wiadomości na adres e-mail wskazany w tym Regulaminie, wtedy ja jako administrator Twoich danych usunę Cię z listy subskrybentów z poziomu programu do wysyłki newslettera.
11. Twoje dane są przechowywane w systemie dostawcy usługi newsletter, który służy do wysyłki newslettera. Dostawca usługi newsletter ma zatem dostęp do danych, które w ramach systemu przetwarzam.
12. Dane osobowe przekazane podczas zapisania się do newslettera mogę także przekazywać następującym podmiotom: serwisowi świadczącemu usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcy usługi poczty elektronicznej, dostawcy usługi newsletter oraz osobom trzecim wspierającym mnie w zakresie wysyłki newslettera, z którymi zawarłam/em odpowiednie umowy powierzenia lub osobom trzecim, które są upoważnione przeze mnie do przetwarzania danych w ramach mojego newslettera.
13. Tak jak w każdym przypadku, gdy przetwarzam Twoje dane, posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
14. Pamiętaj jednak proszę o tym, że w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych ten fakt pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które zostało dokonane na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
15. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy tylko uznasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy prawa.
16. Przekazany mi adres e-mail przechowywany w systemie do wysyłki newslettera może zostać przekazany do platformy Meta w celu utworzenia grupy odbiorców reklamy w ramach serwisu Meta.
17. Informuję Cię jednak, że platforma Meta wdrożyła odpowiednie procesy i procedury zapewniające poufność i bezpieczeństwo przesyłanego adresu e-mail.
18. Strony zapisów, w tym formularze zapisów, także w formie pop – up są tworzone z wykorzystaniem systemu do wysyłki newslettera.
19. Dostawca usługi newslettera zapewnia funkcje analityczne i statystyczne, zbierając informacje dotyczące m.in. liczby wyświetleń konkretnych stron.
20. Więcej informacji na temat pozyskiwanych danych możesz przeczytać korzystając ze strony internetowej dostawcy usługi newsletter.
21. Przetwarzanie danych w ramach newslettera nie powoduje po mojej stronie podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany i wpływający bezpośrednio na Twoje prawa i obowiązki, przy czym w ramach profilowania mogę kierować do Ciebie treści zgodne z Twoimi zainteresowaniami i zachowaniem tak by treści, które otrzymujesz były dla Ciebie jak najbardziej przydatne.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

1. Przetwarzanie danych w celu wysyłki newslettera odbywa się na podstawie Twojej zgody.
2. W każdej chwili możesz tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.
3. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było niezgodne z prawem.
4. Pamiętaj, proszę, że po wycofaniu Twoje zgody nadal Twoje dane będą przechowywane w systemie do wysyłki newslettera.
5. W tym wypadku przetwarzam Twoje dane na podstawie uzasadnianego interesu administratora danych, którym jest wykazanie w przyszłości, że konkretny adres e-mail był zapisany do mojej bazy newsletter.
6. Twoje dane będą przechowywane do czasu, w którym organ nadzorczy może dokonać kontroli prawidłowość procesu przetwarzania danych przeze mnie związanego z usługą newsletter.

Prawa podmiotu danych

1. W dowolnej chwili możesz napisać na podanych przeze mnie adres e-mail wiadomość w celu uzyskania informacji o przetwarzaniu przeze mnie Twoich danych.
2. RODO przyznaje następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a) Prawo dostępu do informacji i obowiązek informacyjny – oznacza, że każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wiedzieć, co się dzieje z jej danymi osobowymi. Prawo dostępu do danych osobowych – oznacza, że jeśli ja, jako administrator Twoich danych, otrzymam od Ciebie żądanie dostępu do Twoich danych, to mam obowiązek udzielić Ci takiej informacji. Swoje obowiązki w tym zakresie jako administrator danych, mam wykonać niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca. Jeśli w tym terminie będzie to niemożliwe, to mam obowiązek poinformować Cię przynajmniej, czy przetwarzam Twoje dane i mogę wtedy przedłużyć termin na kompletną odpowiedź na Twoje żądanie o dwa miesiące.
b) Prawo do sprostowania danych osobowych – oznacza, że możesz żądać, aby administrator Twoich danych sprostował dane nieprawidłowe lub uzupełnił dane niekompletne.
c) Prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do bycia zapomnianym – oznacza, że możesz domagać się ode mnie, jako od administratora Twoich danych osobowych, ich usunięcia, poinformowania osoby, której Twoje dane
zostały przekazane, o ich usunięciu. Masz także prawo domagać się, aby Twoje dane, które zostały przez mnie upublicznione, podlegały usunięciu także przez innych administratorów. Jako administrator Twoich danych mam też obowiązek na Twoje żądanie poinformować Cię, którym odbiorcom przekazane zostały Twoje dane podlegające usunięciu.
d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – oznacza, że możesz domagać się ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy nie zgadzasz się z prawidłowością przetwarzanych danych albo kiedy uznasz, że nie potrzebuję już danych do celów przetwarzania.
e) Prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych – oznacza, że możesz sprzeciwić się temu, aby Twoje dane były przetwarzane przez administratora.
f) Prawo do przenoszenia danych – oznacza, że przy spełnieniu określonych warunków możesz żądać przekazania Twoich danych bezpośrednio wskazanemu, innemu administratorowi.
g) Prawo do wniesienia skargi – oznacza, że gdy tylko uznasz, że przetwarzanie przeze mnie Twoich danych narusza przepisy prawa, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
3. Pamiętaj, proszę, że nie każde z tych uprawnień będzie Ci przysługiwać zawsze i w każdym wypadku. Nie jest to przejaw złej woli, a natura przepisów prawa.

Formularz kontaktowy

1. Umożliwiam Ci kontakt ze mną w ramach formularza kontaktowego zamieszczonego na mojej stronie lub poprzez wiadomość e-mail.
2. Dane jakie przekazujesz mi w ramach formularza kontaktowego, tj. Twój e- mail, numer zamówienia, inne informacje podane w formularzu będą przetwarzane przeze mnie w celu kontaktu z Tobą drogą elektroniczną.
3. Kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekazujesz mi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. W Twojej wiadomości możesz umieścić także inne dane osobowe.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym wypadku jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania ze mną kontaktu.
5. Po zakończeniu kontaktu z Tobą treść korespondencji mogę archiwizować.
6. Czas archiwizacji nie będzie trwał dłużej niż termin przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa.

Cookies i narzędzia wdrożone na stronie

1. Ta strona internetowa, podobnie jak wiele innych, używa plików cookies.
2. Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu, z którego korzystasz, przeglądając strony internetowe. Mogą być one odczytywane przeze mnie („cookies własne”, które wykorzystuję w celu zapewnienia prawidłowego działania tej strony, ulepszenia oferty), a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystam („cookies zewnętrzne”).
3. Pamiętaj, że masz prawo do zmiany ustawień cookies z poziomu swojej przeglądarki oraz mojej strony internetowej.
4. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
5. Moja strona wykorzystuje następujące technologie śledzące:

a) wtyczki społecznościowe przekierowujące do moich profili
społecznościowych tj. Facebook, Pinterest Instagram
b) narzędzia analityczne i marketingowe, tj. Facebook Piksel.

Nota prawna

1. Udostępniana Treść cyfrowa i/lub Usługa cyfrowa ma charakter edukacyjny i nie stanowi oraz nie zastępuje indywidualnej porady eksperckiej.
2. Udostępnione treści stanowią przejaw mojej własnej intelektualnej twórczości i podlegają ochronie prawa autorskiego.
3. Korzystanie z udostępnionych treści poza dozwolonym użytkiem osobistym może skutkować pojawieniem się ryzyka odpowiedzialności karnej oraz cywilnej.
4. Jeśli masz wątpliwość dotyczącą charakteru prawnego udostępnionej przeze mnie treści lub tego, w jaki sposób zgodnie z prawem możesz z niej korzystać, napisz do mnie wiadomość, a ja udzielę Ci wyczerpującej odpowiedzi.

Procedura reklamacyjna

1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania tej strony, newslettera lub udostępnionej Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej możesz składać bezpośrednio do mnie na podany adres e-mail –produktywnafreelancerka@gmail.com
2. Każdą reklamację rozpatrzę w terminie 14 dni, odpowiadając na nią również za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. Masz także możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Masz możliwość zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie
postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między nami, skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, której statutowym zadaniem
jest ochrona konsumentów.
4. Możesz również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.
5. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Twoje obowiązki

1. Jako osoba korzystająca z tej strony jesteś zobowiązana/zobowiązany do:
a) podawania w udostępnionych formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i niezbędnych danych oraz niezwłocznego aktualizowania danych.
b) korzystania z treści, usług i funkcjonalności udostępnianych przez stronę w sposób niezakłócający funkcjonowania strony oraz w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także zgodnie z zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, także w sposób niezakłócający funkcjonowania pozostałych użytkowników strony;
c) niedostarczania i nieprzekazywania w ramach strony jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich lub ich dobra osobiste;
d) nieumieszczania treści o charakterze bezprawnym takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie niezamówionej informacji handlowej (spam) lub umieszczanie jakichkolwiek treści naruszających przepisy prawa;
e) niezmieniania w sposób nieuprawniony treści dostarczanych;
f) niepodejmowania czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Ciebie.

Zmiana Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie wyłącznie z powodów wskazanych poniżej. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dnia od dnia poinformowania o zmianie Regulaminu. W przypadku zmiany Regulaminu
przysługują Ci takie same prawa jak w przypadku zapisu do newslettera, w tym prawo odstąpienia.
2. Regulamin może ulec zmianie z powodu:
a) konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów obowiązującego prawa oraz konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, o ile mają wpływ na treść Regulaminu;
b) wprowadzenia nowych usług, zmiany ich zakresu lub charakteru;
c) zmiany warunków technicznych świadczenia usług;
d) zmiany zakresu mojej działalności i zmian organizacyjnych mojego przedsiębiorstwa;
e) korekty błędów stylistycznych, językowych lub innych niemających merytorycznego charakteru.

Shopping Cart